“The Essence of Knowledge is, having it, to use it.” ― Confucius

Wat doen we

Essence of Knowing biedt u een DenkTank waarmee u meer inzicht krijgt in een maatschappelijke uitdaging voor uw organisatie. Een DenkTank die niet stopt bij het verdiepen van kennis alleen, maar dit aansluitend ook vertaalt naar een praktische aanpak. Via een dialoog met experts, en een uitgekiend systeem van inbedding van deze nieuwe informatie in uw organisatie, komt u tot een blijvende oplossingsrichting.

 

Hoe doen we dat?

Essence of Knowing organiseert verschillende bijeenkomsten die elkaar versterken. Een selecte groep bedrijven gaat in dialoog met onafhankelijke experts en komt hierdoor tot de essentie van de uitdaging. Aan de hand van een beproefde aanpak ervaren wij telkens dat de juiste magie ontstaat. Deze leidt naar nieuwe inzichten en oplossingen. Wij zorgen er voor dat deze informatie blijvend en duurzaam in de organisatie wordt gedeeld en ingebed. Door dit samen met andere bedrijven te doen is het tegelijk de aanzet tot een tastbare gedragsverandering binnen uw eigen organisatie. Kortom we verbinden Denken met Doen.

Robert de Snoo

Robert de Snoo is de oprichter van Essence of Knowing. Hij is in het verleden bij vele organisaties en instellingen betrokken geweest vanuit zijn rol als Managing Director van Clockwork. Robert is een aanjager en begeleider die opereert als een scherpe buitenstaander. Robert heeft oog voor onuitgesproken zaken en kan mensen verbinden. Hierdoor komt er een resultaat dat door iedereen gedragen wordt en actiegericht is.