12 oktober 2017

Thema Innovatie en Vertrouwen

Vooruitgang vergt vernieuwing. En vernieuwing vergt vertrouwen. Immers, niet elke vernieuwing blijkt een verbetering. Het omarmen van een vernieuwing houdt dus een risico in. En dat risico nemen we pas als we voldoende reden hebben om aan te nemen dat we van die omarming beter zullen worden. Die reden heet vertrouwen.

De DenkTank ‘Innovatie en Vertrouwen’ is ontstaan als initiatief van verschillende organisaties die elk voor zich zagen dat het tempo van innovatie steeds sneller toeneemt, terwijl het klantvertrouwen niet altijd evenredig meegroeit. Essentieel van de aanpak was de keuze om het onderwerp te benaderen vanuit verschillende vakdisciplines.

Er is een rapportage opgesteld met daarin de verslaglegging van het onderzoeksproject tot nu toe. Deze discussion paper kunt u hier downloaden.

Het manifest dat ook onderdeel is van de paper biedt een korte samenvatting van de overwegingen en bevindingen met bijbehorende oproep tot (vervolg)actie.
Het manifest kunt u ook als separaat document downloaden.

Naast een paper en een manifest is een korte animatievideo ontwikkeld. Deze geeft in ongeveer 2 minuten op onderhoudende wijze de belangrijkste achtergronden en bevindingen van de DenkTank ‘Innovatie en Vertrouwen’ weer.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Neem gerust contact met ons op.