12 oktober 2017

Thema Ouderenzorg

Een van de sociale uitdagingen waaromtrent we momenteel een DenkTank voor aan het opzetten zijn is de ouderenzorg. Dit is een sociaal domein dat flink in beweging is en de noodzaak tot anders denken met de dag lijkt toe te nemen. Veel partijen in het ecosysteem zijn opzoek zijn naar oplossing vanuit hun eigen perspectief. We menen dat er een behoefte is om vanuit een holistisch perspectief denken en doen te combineren.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Neem gerust contact met ons op.